Miljøhensyn/ fyrtårnsertifisering | Hotell Vic
47 35 56 98 00

Miljøhensyn/ fyrtårnsertifisering

Hotell Vic har vært miljøsertifisert via miljøfyrtårns retningslinjer siden 2005.  For å bli sertifisert må vi gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Rapporten ligger vedlagt til gjennomsyn. Ved eventuelle spørsmål kontakt daglig leder
livberit.hole@vichotel.no

 

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/141005