Samfunnsansvar | Hotell Vic
47 35 56 98 00
Samfunnsansvar

Samfunnsansvar og Bærekraftfokus

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger og arbeider kontinuerlig for å fremme respekt for grunnleggende

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjør vi både ved å vurdere egen drift og ved å påvirke vår leverandørkjede.

Bærekraft, etisk handel, mangfold og samfunnsansvar er grunnleggende forutsetninger for vårt arbeid.

Årsrapport for vårt arbeid finner du i lenken under